Política de cookies

Esta Política de Cookies é parte integrante da páxina web (en diante, a “Web”). O acceso e a navegación na Web, ou o uso dos servizos do mesmo, implican a aceptación dos termos e condicións recollidos na Política de Privacidade e o Aviso Legal (http://fundacionsgae.org/es-É/sitepages/avisolegal.aspx).

Co fin de facilitar a navegación pola Web, FUNDACIÓN SGAE, con domicilio social en rúa Bárbara de Bragança 7, 28004 Madrid (España) e NIF: G- 81624736, comunícalle que utiliza cookies ou outros dispositivos de almacenamento e recuperación de datos de funcionalidade similar (en diante, as “Cookies”). Neste sentido e co obxectivo de garantir ao usuario toda a información necesaria para a súa correcta navegación, poñemos ao dispor do usuario o seguinte texto informativo sobre que son as cookies, que tipoloxía de cookies existen na nosa Páxina Web e como é posible configuralas ou deshabilitalas.

 1. ¿QUE É UNHA COOKIE?

As Cookies son arquivos que conteñen pequenas cantidades de información que se descargan no dispositivo do usuario cando visita unha páxina web. A súa finalidade principal é recoñecer ao usuario cada vez que accede á Plataforma permitindo, ademais, mellorar a calidade e ofrecer un mellor uso da Plataforma.

As Cookies son esenciais para o funcionamento da internet; non poden danar o equipo/dispositivo do usuario e, se se atopan activadas na configuración do seu navegador, axudan a identificar e resolver posibles erros de funcionamento da Web.

 1. USO DE COOKIES

Concretamente, FUNDACIÓN SGAE utiliza cookies propias xeradas directamente por este dominio e cookies de terceiros xeradas desde outros sitios web alleos a FUNDACIÓN SGAE, pertencentes a terceiras empresas, para as finalidades concretas que a continuación se expoñen. Se nun futuro FUNDACIÓN SGAE utilizase outras cookies co propósito de outorgar máis e mellores servizos, informarase ao usuario diso.

(i) Cookies técnicas propias ou necesarias.

Son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través do Sitio web e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, controlar a fraude vinculada á seguridade do servizo, contar visitas a efectos da facturación de licenzas do software co que funciona o servizo (sitio web, plataforma ou aplicación), utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son, ou habilitar contidos dinámicos (por exemplo, animación de carga dun texto ou imaxe). FUNDACIÓN SGAE non necesita o seu consentimento para instalar no seu dispositivo as cookies que sexan necesarias para activar as funcionalidades do Sitio web, e o seu uso baséase na necesidade de prestar os servizos solicitados. Por iso, ao ser necesarias para o funcionamento do sitio, estas Cookies por defecto estarán activadas e non poderán denegarse nin desactivarse.

(ii) Cookies analíticas ou de medición.

As cookies estatísticas axudan aos propietarios de páxinas web, a comprender como interactúan os visitantes coa páxina web reunindo e proporcionando información de forma agregada. A información obtida por estas cookies é pouco probable que representen un risco para a privacidade dos usuarios, en tanto que se analizan de forma agregada, para os efectos de obter estatísticas e informes que permiten mellorar o funcionamento do Sitio web. Estas son as Cookies de análises que se utilizan no Sitio web:

Provedores e información de Cookies analíticasFinalidadeCaducidade
Google AnalyticsGoogle Analytics é unha ferramenta de analítica web que utiliza a información das Cookies para analizar o número de visitantes e de visitas na Plataforma, a duración media da visita, a media de páxinas vistas por cada usuario, informes xeográficos, sociodemográficos (en función do idioma, localización, provedor da internet, dispositivo móbil…).2 anos
 1. PRAZOS DE CONSERVACIÓN

As cookies utilizadas por FUNDACIÓN SGAE serán conservadas no seu dispositivo durante o tempo necesario para a finalidade pola que foron instaladas, e como máximo, durante 2 anos, salvo que vostede decida eliminalas a través das opcións de configuración do seu navegador (ver apartado 5 desta política).

Ao longo da presente política de privacidade móstrase o prazo concreto de duración de cada cookie.

 1. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

Algúns dos datos persoais obtidos a través de cookies de terceiros serán obxecto de transferencias internacionais, nese caso garantímoslle que se adoptarán as garantías necesarias para protexer a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da mesma. Para obter máis información sobre as transferencias internacionais realizada por cada terceiro, acceda ás súas políticas de privacidade mostradas na presente política de cookies.

 1. ¿COMO DESHABILITAR AS COOKIES?

Pode aceptar ou rexeitar as cookies en calquera momento accedendo de novo ao noso panel de preferencias:

Ligazón ao panel de preferencias

Pode bloquear ou eliminar as Cookies a través das ferramentas de configuración do navegador, ou ben, pode configurar o seu navegador para que lle avise cando un servidor queira gardar unha Cookie:

a) Se utiliza Microsoft Internet Explorer, atopará a opción no menú Ferramentas > Opcións da internet > Privacidade > Configuración. Para saber máis visite: http://windows.microsoft.com/es-é/windows-vista/block-or-allow-Cookies e http://windows.microsoft.com/es-é/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9.

b) Se utiliza Firefox, atopará a opción no menú Ferramentas > Opcións > Privacidade > Cookies. Para saber máis visite: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-e-deshabilitar-Cookies-que-os-sitios-we.

c) Se utiliza Chrome, na sección de Opcións > Opcións avanzadas > Privacidade. Para saber máis:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=é

d) Se utiliza Opera, na opción de Seguridade e Privacidade, poderá configurar o navegador. Para saber máis visite: http://help.opera.com/windows/11.50/é-É/cookies.html

e) Se utiliza Safari atopará a opción no menú Preferencias/Privacidade. Máis información en: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=é_É

 1. DEREITOS DOS USUARIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Pode obter máis información sobre o tratamento dos seus datos realizado por FUNDACIÓN SGAE, así como sobre o modo de exercitar os seus dereitos na nosa Política de Privacidade (http://fundacionsgae.org/es-É/sitepages/avisolegal.aspx)

Tamén pode contactar con FUNDACIÓN SGAE no seguinte: información@fundacionsgae.org

CAST.

 1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede a la Plataforma permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer un mejor uso de la Plataforma.

Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento de la Web

 1. USO DE COOKIES

Concretamente, FUNDACIÓN SGAE utiliza cookies propias generadas directamente por este dominio y cookies de terceros generadas desde otros sitios web ajenos a FUNDACIÓN SGAE, pertenecientes a terceras empresas, para las finalidades concretas que a continuación se exponen. Si en un futuro FUNDACIÓN SGAE utilizase otras cookies con el propósito de otorgar más y mejores servicios, se informará al usuario de ello

(i) Cookies técnicas propias o necesarias.

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través del Sitio Web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, contar visitas a efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen).


FUNDACIÓN SGAE no necesita su consentimiento para instalar en su dispositivo las cookies que sean necesarias para activar las funcionalidades del Sitio Web, y su uso se basa en la necesidad de prestar los servicios solicitados. Por ello, al ser necesarias para el funcionamiento del sitio, estas Cookies por defecto estarán activadas y no podrán denegarse ni desactivarse

(ii) Cookies analíticas o de medición.

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web, a comprender cómo interactúan los visitantes con la página web reuniendo y proporcionando información de forma agregada.

La información obtenida por estas cookies es poco probable que representen un riesgo para la privacidad de los usuarios, en tanto que se analizan de forma agregada, a los efectos de obtener estadísticas e informes que permiten mejorar el funcionamiento del Sitio Web.

Estas son las Cookies de análisis que se utilizan en el Sitio Web

Proveedores e información de Cookies analíticasFinalidadCaducidad
Google AnalyticsGoogle Analytics es una herramienta de analítica web que utiliza la información de las Cookies para analizar el número de visitantes y de visitas en la Plataforma, la duración media de la visita, la media de páginas vistas por cada usuario, informes geográficos, sociodemográficos (en función del idioma, ubicación, proveedor de Internet, dispositivo móvil…).2 años
 1. PLAZOS DE CONSERVACIÓN

Las cookies utilizadas por FUNDACIÓN SGAE serán conservadas en su dispositivo durante el tiempo necesario para la finalidad por la que fueron instaladas, y como máximo, durante 2 años, salvo que usted decida eliminarlas a través de las opciones de configuración de su navegador (ver apartado 5 de esta política).

A lo largo de la presente política de privacidad se muestra el plazo concreto de duración de cada cookie.

 1. TRANSFERENCAS INTERNACIONALES

Algunos de los datos personales obtenidos a través de cookies de terceros serán objeto de transferencias internacionales, en cuyo caso le garantizamos que se adoptarán las garantías necesarias para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. Para obtener más información sobre las transferencias internacionales realizada por cada tercero, acceda a sus políticas de privacidad mostradas en la presente política de cookies.

5. ¿CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES?

Puede aceptar o rechazar las cookies en cualquier momento accediendo de nuevo a nuestro panel de preferencias:

Enlace al panel de preferencias

Puede bloquear o eliminar las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una Cookie:

a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más visite:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9.

b) Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. Para saber más visite:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we.

c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para saber más:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador. Para saber más visite:

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

e) Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más información en:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

 1. DERECHOS DE LOS USUARIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos realizado por FUNDACIÓN SGAE, así como sobre el modo de ejercitar sus derechos en nuestra Política de Privacidad (http://fundacionsgae.org/es-ES/sitepages/avisolegal.aspx).

También puede contactar con FUNDACIÓN SGAE en el siguiente: información@fundacionsgae.org